Asistenční pes

Asistenční pes

Canisterapie

Nabízíme vycvičené canisterapeutické psy k trvalému držení nebo za účelem pravidelných návštěv pod odborným vedením terapeuta.

Pravidelně navštěvujeme DZR (domy se zvláštním režimem) ve Vranovicích a v Jevišovce.