Dům se zvláštním režimem Jevišovka

Majitelé domů se zvláštním režimem DZR Jevišovka a DZR Vranovice, nám v rámci prováděné canisterapie umožnili přístup s asistenčními psy.

Díky tomu své svěřence můžeme poznávat v reálných situacích a dobře je připravit pro svou budoucí službu asistenčního psa.