Návštěva SOU v Lomnici u Tišnova – canisterapie

V tomto týdnu jsme pro střední odborné učiliště a střední odbornou školu v Lomnici u Tišnova pořádali přednášku o canisterapii a asistenčních psech. Studenti se mohli zapojit do práce canisterapeutů.

předná

Dozvěděli se v jakých oborech se canisterapie využívá a viděli jak se takový pes používá v praxi.

Studentům bylo podáno vysvětlení jak se chovat ke psu, který je označený jako asistenční pes. Naši psi předvedli několik cviků v ukázce co asistenční pes může umět.

Děkujeme na pozvání a příjemnou atmosféru.

Předchozí příspěvek